Informatie Memorandum 5 Jarige Obligatielening

informatie memorandum 5 jarige obligatielening

Uitnodiging Inschrijving Obligatielening Old Liquors Invest B.V. ter financiering van de aankoop van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeur, Wijn en andere oude dranken.

risicovrij beleggen in oude likeuren

Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door: Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling)

De Uitgifte van de Old Liquors Invest B.V. Obligaties
bedraagt nominaal maximaal €2.450.000
(twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro)

Old Liquors Invest is een besloten Vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Breda, Nederland. (In dit Informatie Memorandum ook te noemen: Uitgevende instelling en/of Old Liquors Invest zonder de afkorting B.V. en/of te noemen Invest). Het doel van de vennootschap is de internationale handel en het grootschalig inkopen en speculatief uit de markt houden van zeldzame en oude dranken, waaronder Cognac, Armagnac, Whisky, Port, Likeuren, Wijnen en andere zeldzame en oude alcoholische dranken (verder in dit Informatie Memorandum ook te noemen ‘dranken’ en/of ‘oude dranken’), geen enkele uitgezonderd en deze oude dranken na een maximale waardestijging weer te verkopen.

De Uitgifte van Obligaties

De Obligaties worden uitgegeven en vormen een lening van de houder van de Obligatie(s) aan Old Liquors Invest, en Inschrijving op de Obligaties is mogelijk vanaf 1 september 2015 na aanmelding op de website www.oldliquorsinvest.com, gedurende een doorlopende inschrijvings- en uitgifteperiode, totdat het Nominale bedrag van de Obligatielening ad. € 2.450.000  (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) is bereikt.

Dit Informatie Memorandum beschrijft de Uitgifte van Obligaties door Old Liquors Invest B.V. De uit te geven Obligaties van Old Liquors Invest B.V. hebben een Nominale Waarde van € 500 (vijfhonderd euro) per stuk. Het aantal uit te geven Obligaties bedraagt 4.900 (vierduizend negenhonderd) stuks. De Rentevergoeding bedraagt 8% per jaar. De Old Liquors Invest B.V. Obligaties hebben een looptijd van 5 (vijf) jaar en zijn tussentijds vrij verhandelbaar.

De Obligatie heeft de volgende kenmerken:

Serie                           : Serie B

Nominale Waarde      : € 500 (vijfhonderd euro)    

Minimale afname       : 1 stuk            

Looptijd                      : 5 jaar                        

Aflossing                    : 100%                        

Vaste Rente per jaar   : 8%                            

Rentebetaling            : per kwartaal

Aan het investeren in Obligaties zijn risico's verbonden. Obligatiehouders zijn gehouden hoofdstuk 7, "Risicofactoren" uitvoerig te bestuderen alvorens te besluiten om te investeren in de Obligaties.

 

1.

Voorwoord Informatie Memorandum

Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot en met 24 februari 2017 een eerste Obligatielening Serie A uitgegeven voor een bedrag van € 2.450.000. Deze gelden zijn uitsluitend gebruikt voor het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere zeldzame en/of oude alcoholische dranken.

Voor het financieren van de handel in deze oude dranken en om een deel daarvan meerdere jaren (vijf jaar of langer) uit speculatieve overwegingen in voorraad (c.q. uit de markt) te houden, en om zeldzame en oude dranken zoveel mogelijk uit de markt te kopen om daarmee een nog grotere marktdominante positie te bereiken, heeft Old Liquors Invest een kapitaalbehoefte van € 2.450.000 (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro).

Hiervoor is een tweede Obligatielening Serie B met een Nominale Waarde van € 2.450.000 (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) uitgeschreven. De gelden uit zowel deze Obligatielening(en) alsook uit een eventuele aandelenemissie(s), worden uitsluitend gebruikt voor het aankopen en uit speculatieve overwegingen in voorraad houden van oude dranken.

Deze oude dranken worden wereldwijd aangekocht op kleine en grote veilingen, bij producenten, verzamelaars, particulieren, handelaren en uit overtollige voorraden van importeurs en slijterijen.

Na een eventuele prijsstijging van ca. vijf jaar, worden deze oude drankenwereldwijd en online via de webshop www.oldliquors.com ter verkoop aangeboden aan drankengroothandels, verzamelaars, luxe slijterijen, exclusieve hotels en restaurants, en op grote internationale veilingen. Hierdoor zijn de activiteiten primair gericht op het speculatief inkopen en pas na vijf jaar weer verkopen.

De ingekochte oude dranken zijn te onderscheiden in verschillende kwaliteiten, waaronder collecties en/of ‘verzamelaarskwaliteiten’ welke een aantal jaren als ‘speculatieve investering’ uit de markt worden gehouden. Op het moment dat de vraag en marktprijzen stijgen, worden deze oude dranken met potentieel de hoogste marge weer verkocht. Binnen deze kwaliteiten vallen de zogenaamde ‘top kwaliteiten’ met een potentieel hoge winstmarge en een lage omloopsnelheid. Er bestaan ook zogenaamde ‘marktplaats kwaliteiten’ met een hogere omloopsnelheid van ongeveer één á anderhalf jaar en een potentieel veel lagere winstmarge.

De Voorraad welke als speculatieve investering wordt aangehouden, wordt ten behoeve van de Obligatiehouders geheel verpand aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Hiermee is de Obligatie feitelijk gedekt door het pandrecht. Old Liquors Invest heeft op dit moment een bestaande voorraad oude dranken in eigendom met een verkoopwaarde van ca. € 6.000.000 (zes miljoen euro). Uit de verkopen van de bestaande voorraad en uit het exploitatieresultaat kunnen de verschuldigde Rentes aan de Obligatiehouders worden voldaan.