17. Nawoord

Belangrijke informatie

In het Informatie Memorandum zijn de geprojecteerde bedrijfsconcepten en financiële prognoses gebaseerd op toekomstverwachtingen en op basis van bestaande marktkennis en ervaring.

Voor een obligatiehouder is het recht op terugbetaling optimaal zeker gesteld en gedekt door een pandrecht ter waarde van zijn inleg.

Losse documenten met informatie over Old Liquors en de Obligatieaanbieding zijn beschikbaar en te downloaden via www.oldliquorsinvest.com.

Uitnodiging

Wij horen graag voor welk bedrag u wilt deelnemen. Hierna kunt u geheel vrijblijvend inschrijven op onze voorlichtingsmiddag voor een persoonlijke kennismaking. Tijdens deze kennismaking en het bezichtiging van ‘s werelds grootste collectie zeldzame en oude dranken, krijgt u de gelegenheid voor kennismaking met, en het proeven van, 200 jaar oude Cognac.

 

8% rente op jaarbasis