15. Verdienmodel en Bedrijfsproces

15.1

Introductie

Het verdienmodel van Old Liquors Invest B.V. wordt in dit hoofdstuk in combinatie met het verdienmodel van Old Liquors Trading B.V. getoond om de samenhang en samenwerking tussen beide vennootschappen en het gehele bedrijfsproces inzichtelijk te maken en een totaalbeeld van de markt te schetsen. De bedrijfsresultaten van Old Liquors Trading maken in dit overzicht geen deel uit van de bedrijfsresultaten van Old Liquors Invest.

Old Liquors Trading heeft de verkooprechten van de privécollectie zeldzame en oude dranken van Bay van der Bunt en van de overige Old Liquors bedrijven, met een verkoopwaarde van circa € 18.000.000 (achttien miljoen euro). Hiermee heeft zij potentieel gezien de grootste handelsvoorraad van zeldzame en oude dranken ter wereld.

De oude dranken worden in eerste instantie door Old Liquors Trading wereldwijd ingekocht bij particulieren, verzamelaars, handelaren, producenten, luxe slijterijen en op veilingen. De inkoopprijzen bij veilingen zijn zogenaamde executieprijzen. Over het algemeen kan gesteld worden dat een veilingprijs een executieprijs is, oftewel gemiddeld de laagste prijs waarvoor een object op een bepaald moment in de markt kan worden gekocht.

Na aankoop en ontvangst van de oude dranken door Old Liquors Trading worden deze op kwaliteit geselecteerd en doorverkocht aan Old Liquors Invest en in het magazijn van Old Liquors Invest opgeslagen. Eventuele verkopen en uitlevering aan klanten vindt uitsluitend plaats door Old Liquors Trading.

 

De oude dranken worden door Old Liquors Trading na ca. 5 jaar onder andere ook aan grote internationale veilinghuizen aangeboden. Grote veilinghuizen zijn bijvoorbeeld Sotheby’s, Christie’s en Bonhams met veilingen in New York, Chicago, Londen, Parijs, Geneve, Tokyo of Hong Kong. Op deze grote internationale veilingen kopen veel kopers uit de rijke industrielanden die tegen elkaar opbieden en daardoor de hoogste prijs betalen. Vergeleken met bijvoorbeeld een klein veilinghuis ergens in New Canada of Argentinië is de biedprijs hier soms twee- tot driemaal zo hoog.

15.2

Jaarlijks inkoopbedrag €5.000.000 (5 miljoen euro)

Bij voldoende liquide middelen van financiers en/of een Emissie van aandelen, prognosticeert Old Liquors Invest in 2017-2021 jaarlijks wereldwijd voor circa € 5.000.000  (vijf miljoen euro) aan zeldzame en oude dranken in te kopen.

15.3

Categorieën Oude Dranken

Deze zijn conform de uitvoerige beschrijving in Hoofdstuk 14, Marktstrategie, artikel 14.2. Zeldzame Oude en exclusieve alcoholische Dranken.

Na binnenkomst in het magazijn volgt een kwaliteitsselectie, zoals onderstaand weergegeven:
1a. Investeringskwaliteit ca. 25% tegen een inkoopwaarde van ca. € 612.500
2b. Strategische kwaliteit ca. 25% tegen een inkoopwaarde van ca. € 612.500
3c. Top webshopkwaliteit ca. 25% tegen een inkoopwaarde van ca. € 612.500
4d. Exclusieve webshopkwaliteit ca. 15% tegen een inkoopwaarde van ca. € 367.500
5e. Webshopkwaliteit ca. 10% tegen een inkoopwaarde van ca. €245.000
6f. Marktplaatskwaliteit wordt bij voorkeur niet ingekocht  

15.4

Bruto marge

  Categorie %-marge Verkoopwaarde Brutomarge
a. Investeringskwaliteit 170% van de inkoopprijs is ca. €1.653.750 € 1.041.250
b. Strategische kwaliteit 150% van de inkoopprijs is ca. €1.531.250   € 918.750
c. Top webshopkwaliteit 125% van de inkoopprijs is ca. €1.378.130 € 765.630
d. Excl. webshopkwaliteit 100% van de inkoopprijs is ca. €735.000 € 367.500
e. Webshopkwaliteit 90% van de inkoopprijs is ca. €465.500 € 220.500
f. Marktplaatskwaliteit wordt vanaf 01.01.2017 niet meer ingekocht    

15.5

Verkoop omloopsnelheid

a. Investeringskwaliteit verkoop na het 5e jaar
b. Strategische kwaliteit verkoop na het 2e tot het 5e jaar
c. Top webshopkwaliteit verkoop na het 1e tot het 2e jaar
d. Exclusieve webshopkwaliteit verkoop na het 1e tot het 2e jaar
e. Webshopkwaliteit verkoop na het 1e jaar
f. Marktplaatskwaliteitwordt bij voorkeur niet ingekocht  

15.6

Inkoop- en Verkoopmodel van Old Liquors Invest B.V.

Old Liquors Invest houdt zich hoofdzakelijk bezig met het speculatief investeren in zeldzame en oude dranken en om deze voor langere tijd (ca. vijf jaar) uit de markt te houden en pas bij voldoende waardestijging te verkopen. De daadwerkelijke inkoop en verkoop van deze oude dranken wordt gedaan voorrekening en risico van Old Liquors Trading B.V. Old Liquors Invest betaalt daarvoor aan Old Liquors Trading B.V. een commissie van 10% op de inkoopkosten en een commissie van 10% op de verkoopopbrengst van de oude dranken.

Old Liquors Invest bepaalt zelf de inkoopprijzen alsook de verkoopprijzen van deze oude dranken. Old Liquors Invest bepaalt ook zelf op welk moment zij bepaalde oude dranken verkoopt. Old Liquors Invest bepaalt niet aan wie de oude dranken worden verkocht en geleverd en heeft daar ook in het geheel geen bemoeienis mee. Het is binnen het kader van de afspraken uitsluitend aan Old Liquors Trading om te bepalen aan wie de oude dranken worden verkocht.

Op het moment dat Old Liquors Trading een koper heeft voor een of meerdere flessen oude dranken, koopt Old Liquors Trading deze eerst van Old Liquors Invest en betaalt de verschuldigde factuur. Pas daarna levert Old Liquors Trading de flessen oude dranken aan haar desbetreffende koper. Zowel het leveringsrisico alsook het aansprakelijkheidsrisico liggen daarmee geheel bij Old Liquors Trading, mede omdat Old Liquors Trading in eerste instantie ook al de juridische leverancier van de dranken aan Old Liquors Invest was.

Old Liquors Invest kiest opzettelijk voor dit in- en verkoopproces en een bedrijfsmatige, economische en juridische scheiding. Door toepassing van deze bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering is zij gevrijwaard van diverse vaste bedrijfslasten en heeft daarmee haar vermogen en voorraad oude dranken zoveel als mogelijk veiliggesteld tegen gebruikelijke en onvoorziene ondernemersrisico’s. Old Liquors Invest kan daardoor haar focus zoveel mogelijk houden op het beheer van de aan haar toebehorende voorraad oude dranken.

De juridische bodem van het magazijn behoort geheel toe aan Old Liquors Invest. Het magazijn beheer en alles wat daarmee samenhangt valt onder de verantwoording van Old Liquors Invest. Old Liquors Invest heeft geen personeel in dienst en maakt uitsluitend gebruik van het personeelsbestand van Old Liquors Trading B.V. De vaste operationele lasten zijn door deze wijze van bedrijfsvoering voor Old Liquors Invest tot een minimum beperkt. Deze vaste kosten zijn derhalve zeer beperkt en bestaan onder andere uit de huur van de magazijnruimten, energiekosten en verzekeringskosten. De grootste vaste lasten bestaan uit Rente en Aflossing aan de financiers en wervingskosten m.b.t. de financiering.

15.6.1

Verkopen uit bestaande collectie Bay van der Bunt

De collectie van Bay van der Bunt en zijn echtgenote (verkoopwaarde circa € 10.000.000 (tien miljoen euro) is in promotioneel-beheer ondergebracht bij OL Holding B.V., en Old Liquors Trading B.V., heeft de verkooprechten van deze collectie oude dranken en heeft daarmee potentieel gezien de grootste handelsvoorraad van zeldzame en oude dranken ter wereld.

 

15.7

Werkmaatschappij Old Liquors Trading B.V.

Old Liquors Trading functioneert (niet in juridische en/of fiscale zin) als een werkmaatschappij voor Old Liquors Invest in de in- en verkoop van zeldzame en oude dranken, maar opereert financieel, fiscaal en juridisch geheel onafhankelijk van Old Liquors Invest.

15.8

OL Holding B.V. als samenbindende factor

OL Holding B.V., is 100% eigenaar van het intellectuele eigendom (zie hoofdstuk 13, artikelen 13.3 en 13.4). Hiermee zijn Old Liquors Invest en Old Liquors Trading B.V., gebonden het Old Liquors bedrijfsconcept uit te voeren. Daarmee dienen beiden automatisch het groepsbelang en worden tegenstrijdige belangen voorkomen.

Uiteindelijk bepalen de aandeelhouders van Old Liquors Invest of Old Liquors Trading voldoende in het groepsbelang handelt. Vanuit die strategie is Old Liquors Trading  sterk afhankelijk van de groep van Old Liquors bedrijven en kan zij geen eigen koers varen.