12. Ontstaansgeschiedenis Old Liquors Invest B.V.

12.1

Initiatiefnemer

Old Liquors Invest B.V. is opgericht op 26 februari 2015 en is ontstaan uit een verzelfstandiging van een privé-activiteit die zijn oorsprong vindt vanuit het vijfenveertig jaar lang verzamelen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren en overige oude alcoholische dranken door de heer Bay van der Bunt. Hij is samen met zijn echtgenote eigenaar van een bij verzamelaars wereldwijd bekende collectie zeldzame en oude alcoholische dranken.

12.2

Bay van der Bunt (68) vertelt:

“Met mijn specifieke kennis van de markt in oude dranken heb ik samen met de heer Bart Laming (51) een bedrijfsconcept ontwikkeld voor de internationale handel en investering in zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere oude, bijzondere en exclusieve alcoholische dranken onder de merknaam ‘Old Liquors’. Oude dranken van 20, 50, 100 en 250 jaar oud zijn soms zeldzaam, kostbaar en in elk geval wereldwijd veel gevraagd als verzamelobject maar ook om te drinken. Mijn grootvader begon zijn privécollectie in 1895. Mijn vader erfde deze in 1936 welke door mij vanaf 1971 met grote passie verder is uitgebouwd. Nu liggen er in onze kelder bijna vijfduizend flessen zeldzame en oude dranken. Ik ben er trots op de derde generatie te zijn die in de passie van zijn voorouders mocht delen en, ‘last but not least’, dat oude dranken door de jaren heen sterk in waarde zijn gestegen.

Samen met mijn echtgenote heb ik de vennootschap OL Holding B.V. opgericht en van daaruit Old Liquors Invest B.V. opgericht ter uitvoering van het ontwikkelde bedrijfsconcept. Vanwege mijn leeftijd (68) heb ik in juli 2015 de directie c.q. het dagelijkse management van Old Liquors Invest B.V. overgedragen aan Bart Laming.

Risicovrij beleggen Bay van der Bunt

Ik heb de flessen zeldzame en oude dranken in de afgelopen vijfenveertig jaar hoofdzakelijk gekocht bij kleine veilinghuizen, wereldwijd verspreid. Ik heb ervaren dat de aankoopprijzen bij kleine en afgelegen veilingen lager zijn dan bij grote internationale veilingen en het aanbod van zeldzame en oude dranken zien dalen. Vooral de laatste tien jaren heb ik de vraag naar zeldzame en oude flessen Cognac, Whisky, Armagnac, Port en overige oude dranken bij de grote internationale veilinghuizen zien groeien en de prijzen zien stijgen. De waarde van onze verzameling heb ik door de jaren heen alleen maar zien stijgen.

In 2002 heb ik de verzameling voor het eerst via de website www.oldliquors.com wereldwijd bekend gemaakt zonder vooraf enige commerciële activiteiten met de verzameling te hebben ondernomen.

Omstreeks februari 2012 heb ik, vanuit privé, voor het eerst over de verzameling oude dranken in de media gepubliceerd. Door deze mediapublicaties ontstond bij mij een grote vraag naar deze oude dranken. Eigenlijk was ik, samen met mijn echtgenote, in 2012 eerst van plan de collectie in zijn geheel te verkopen. Gelet op de marktontwikkeling en stijgende vraag naar oude dranken heb ik daar uit investeringsoverwegingen en om commerciële redenen vanaf gezien. Ik ervaar dat de jaarlijkse rente op ons geld aanmerkelijk lager rendeert dan de sterke waardestijging van de collectie. Om die reden heb ik er van af gezien om de verzameling zeldzame en oude dranken in een keer in de markt te brengen en te verkopen. Ook leert mijn ervaring dat de verkoop van enkelvoudige flessen en kleinere collecties aanmerkelijk hogere prijzen opbrengt dan de gehele collectie in een keer in de markt te plaatsen.

12.3

Visie Bay van der Bunt

In de periode 2016 - 2020 wil ik met Old Liquors Invest voor €15.000.000 (vijftien miljoen euro) wereldwijd alle zeldzame en oude dranken uit de markt opkopen als investering en speculatie op een waardestijging. Mijn handelsstrategie is om alle zeldzame, oude en exclusieve alcoholische dranken minimaal vijf jaar of langer uit de markt te houden. Met Old Liquors Invest streef ik er naar om daarmee een wereldwijde marktdominante positie te bereiken en het behalen van grote winst.”

Veilig obligaties kopen Old Liquors Cellar after Cognac tasting

Old Liquors Management Team

 
Beleggen in oude dranken
 
Risicovrij beleggen bij Old Liquors
 
 
Een investering in zeldzame Cognac, Whisky en Port
 
Optimale zekerheid door pandrecht
 
 
Rentebetaling van 2% per kwartaal
 
Ontvang rente vanaf de eerste dag na aankoop