Invest safely in cognac from 1789, with high efficiency
Beleg in zeldzame historische Cognac, Armagnac en Whisky
0,6%
€ 16.000ontvangen
Doelbedrag
€ 2.495.000
Klantwaardering
Beleggingen
6
Beleggers
6

Obligatielening Old Liquors Invest II gestart

Een investering in zeldzame Cognac, Whisky en Port

Old Liquors Invest BV heeft vanaf 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2017 een obligatie-uitgifte van € 3,2 miljoen succesvol afgesloten. Dit bedrag is bijeengebracht door 400 beleggers op basis van een 8% bedrijfsobligatielening met een looptijd van vijf jaar.

Met ingang van 1 september 2017 geeft Old Liquors Invest II BV een bedrijfsobligatie uit van € 2.495.000 op basis van 7% rente, met een looptijd van vijf jaar.

Bij Old Liquors kopen we wereldwijd en speculatief zeldzame en oude sterke dranken en collecties in. Die houden we vervolgens enkele jaren in voorraad met het oog op waardestijging. Deze manier van werken vergt natuurlijk veel kapitaal.

De uitgifte van een bedrijfsobligatie is voor ons een mogelijkheid om meer investeerders rechtstreeks te betrekken bij wat we doen. Deze sympathieke wijze van kredietverlening maakt het ook mogelijk om ons doelbedrag van € 2.495.000,- te realiseren, zonder tussenkomst van een bank of grote financiële instelling.

Old Liquors Invest II Obligaties worden uitgegeven door Old Liquors Invest II B.V. Lees meer over de voorwaarden in onze documenten.

Wat gebeurt er met uw geld?

Elke obligatie heeft een waarde van € 1.000,- en een looptijd van 5 jaar. De verkoop van obligaties bekostigt de speculatieve inkoop van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeur en Madeira wijnen uit de 18e, 19e en 20ste eeuw. Wij kopen speculatief alleen dranken in waarvan onze specialisten vooraf inschatten dat ze met winst kunnen worden doorverkocht. Uw investering wordt uitsluitend aan zeldzame en oude dranken besteed en niet aan marketing, salarissen of andere operationele kosten.

Onze klantengroep is wereldwijd verspreid en bestaat uit verzamelaars, luxe restaurants en vermogende particulieren. Die benaderen wij rechtstreeks, of via onze marktplaats.

U hoeft zelf geen kennis te hebben van zeldzame en oude dranken om mee te doen. Old Liquors Bedrijfsobligaties zijn daarom geschikt voor iedereen die wat geld opzij kan leggen.

Als investeerder bent u belangrijk voor het succes van onze obligatielening. Maar u investeert vanzelfsprekend niet voor ‘niets’. Daarom bieden wij u met Old Liquors Bedrijfsobligaties een hoge rente (en een interessante dimensie) die u bij ‘gewoon’ sparen of beleggen niet heeft.

Op een Old Liquors Bedrijfsobligatie ontvangt u 5 jaar lang een vaste jaarlijkse rente van 7%. De rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw geld weer terug. Met de huidige lage rente biedt investeren in crowdfunding u een beter rendement dan wanneer u uw geld ‘gewoon’ op een spaarrekening zet.

Bent u overtuigd?
Beleggen

Hoe werkt investeren in Obligaties?

Veilig Bedrijfsobligaties kopen

Veilig Bedrijfsobligaties kopen

De Bedrijfsobligaties kunt u betalen met iDEAL of via een bankoverschrijving. Uw betalingsbevestiging ontvangt u meteen per e-mail. Na de betaling heeft u 14 dagen bedenktijd om kosteloos te annuleren. U hoeft ook geen afsluitkosten te betalen.

U ontvangt elk kwartaal de rente

Kwartaalbetaling van de rente

Elk kwartaal ontvangt u de rente over uw inleg op uw bankrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de volledige inleg terug.

Obligaties eenvoudig doorverkopen

Obligaties verkopen of overdragen

Na registratie op deze website krijgt u toegang tot uw persoonlijke account. U kunt hier obligaties bijkopen en eventueel obligaties aan ons terugleveren. Een obligatie mag ook worden overgedragen aan anderen.

Obligaties gedekt door pandrecht

Pandrecht Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II

Via deze Stichting is de terugbetaling van uw volledige inleg gewaarborgd. De aangekochte voorraad is verpand aan de Stichting Obligatiehouders. Alle obligatiehouders zijn automatisch deelgerechtigd in deze Stichting.

Old Liquors Obligaties worden uitgegeven door Old Liquors Invest II B.V. Lees meer over de Obligatievoorwaarden in onze documenten. Obligaties bestelt u hier.

Hoe werkt Old Liquors Invest II ?

Inkoop op veilingen, bij particulieren en handelaren

Inkoop op veilingen, bij particulieren en handelaren

Geconditioneerde opslag in eigen kelder

Geconditioneerde opslag in eigen kelder

Verkoop aan vermogende particulieren, verzamelaars, handelaren, exclusieve restaurants, hotels en luxe slijterijen en op grote internationale veilingen

Verkoop aan vermogende particulieren, verzamelaars, handelaren, exclusieve restaurants, hotels en luxe slijterijen en op grote internationale veilingen

Meer informatie over Old Liquors Invest II leest u in onze documenten.

Waarom Investeren in Old Liquors Bedrijfsobligaties?

  • Een belangrijke eigenschap van sterke dranken is dat ze, ook na honderden jaren (mits goed bewaard), niet bederven;
  • Tegen een achtergrond van economische onzekerheid biedt Old Liquors Invest II haar obligatiehouders de mogelijkheid om te investeren in zeldzame dranken die al honderden jaren bewezen hebben resistent te zijn tegen prijsdalingen;
  • Oude dranken vertegenwoordigen een historische tijdsperiode. Omdat sterke drank niet bederft, smaakt het nog precies hetzelfde als toen het 100 of 200 jaar geleden gebotteld werd;
  • De klanten van Old Liquors Invest II zijn vermogende kopers die zoeken naar bijzondere objecten en bijzondere ervaringen;
  • Wereldwijd zijn oude sterke dranken steeds moeilijker te vinden. Het kopen van oude dranken vereist kennis en tijd. Het is daarom voor particulieren, verzamelaars en handelaren zeer omslachtig om dit soort flessen wereldwijd op veilingen te kopen. Old Liquors Invest II heeft de grootste voorraad zeldzame en oude dranken ter wereld direct uit voorraad beschikbaar.

Obligaties aanschaffen, waar moet ik op letten?

Met het aanschaffen van obligaties zet u uw geld voor een periode van 5 jaar vast. U ontvangt hiervoor een vaste rente van 7% op jaarbasis. Deze rente wordt elk kwartaal op uw bankrekening bijgeschreven. Na 5 jaar ontvangt u de volledige inleg retour.

Vrij verhandelbaar

Old Liquors Bedrijfsobligaties kunnen tussentijds aan Old Liquors Invest II worden terug geleverd tegen de aanschafwaarde. U kunt uw obligaties tussentijds ook verkopen en overdragen aan anderen. Hiervoor gebruikt u het formulier dat u vindt onder documenten op deze website.

Veel gestelde vragen over Old Liquors Bedrijfsobligaties

Een obligatie is een lening van de obligatiehouder aan Old Liquors Invest B.V. De rente is vast en wordt elk kwartaal uitbetaald. Op de uitgifte zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Lees hiervoor onze documenten.

Ja natuurlijk! Heeft u iets te vieren? Bent u op zoek naar een leuk geschenk? Old Liquors Obligaties worden eigenlijk alleen elektronisch uitgegeven, maar op verzoek maken wij graag een echte papieren versie voor u. Leuk om kado te doen. De obligatie met een nominale waarde van €500 is genummerd en wordt gratis op stevig papier geprint en per post verstuurd.

Het Informatie Memorandum geeft gedetailleerde informatie over ons bedrijf en onze plannen. Iedere beslissing om obligaties te kopen moet door u gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum. Iedere obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn koopbeslissing.

De voorraad oude dranken die door Old Liquors Invest als speculatieve investering wordt aangehouden, wordt verpand aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest ter zekerheid voor betaling van rente en aflossing aan de obligatiehouders.

De belangrijkste activiteiten van Old Liquors Invest bestaan uit het bijeenbrengen van gelden om te investeren in zeldzame en oude dranken.

Old Liquors Invest koopt met deze gelden wereldwijd zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port en Likeuren op, met als doel om een deel daarvan als speculatieve investering voor langere tijd uit de markt te houden en deze voor een hogere prijs te verkopen.

Deze vermelding betekent dat deze propositie vrijgesteld is van de prospectusplicht.

Investeringsaanbiedingen aan het publiek dienen in Nederland vergezeld te worden van een door de AFM (Autoriteit Financiële markten) gekeurd prospectus tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De meest bekende vrijstelling is de grens van €2,5 miljoen. In het kort: Als met de aanbieding een kleiner bedrag dan €2,5 miljoen wordt verkregen, dan is deze automatisch vrijgesteld van de prospectusplicht.

De reden voor de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectus-traject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is, eist de AFM wel dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze vrijstellingsvermelding (de ‘balk’ bovenaan de pagina) vertoond dient te worden.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de propositie maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurd prospectus te publiceren en dat u dus belegt buiten toezicht van de AFM.

Als koper van Obligaties zult u te allen tijde een persoonlijke afweging moeten maken of Obligaties voor u passend zijn.

Voor het uitgeven van een Obligatielening kleiner dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) over een periode van 12 (twaalf) maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien blijkt dat er veel interesse is in Obligaties, zal Old Liquors Invest overwegen om in de toekomst de AFM te verzoeken om een prospectus goed te keuren waardoor meer (vreemd) vermogen zal kunnen worden aangetrokken.

Ja, het staat Ingezetenen uit de 31 landen van de Europese Economische Ruimte (EER), dit zijn alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, vrij om zich op de obligatielening in te schrijven.

Is het mogelijk voor de bewoners in een lidstaat" A " , waar een openbaar bod niet plaatsvindt in te schrijven op obligaties in de lidstaat " B ", waar de openbare aanbieding plaatsvindt rechtstreeks of via hun financiële tussenpersonen die handelen namens deze beleggers?

Ja . Er is geen noodzaak voor de aanbieder om een prospectus in lidstaat "A" publiceren als geen openbaar bod wordt gedaan in een dergelijk land. Maar dit belet beleggers in dat land niet om zich in te schrijven of tot het kopen van effecten die onderwerp van een openbaar bod in een andere lidstaat zijn. Wat relevant is in dit geval is dat een prospectus is gepubliceerd in lidstaat " B ", waar de openbare aanbieding plaatsvindt.

De video toont de stappen die u doet om een betaling te doen via internet bankieren op uw computer:

Nee, het is niet nodig om de ingebrachte voorraad oude dranken ad. € 2.500.000 bij Old Liquors Invest BV te taxeren. De voorraden zijn hier gewaardeerd tegen verkoopwaarde. De waarderingsmethode van de goederen is aan de toepasselijke en aanvaardbaar beschouwde maatstaf in het maatschappelijk verkeer getoetst, en het bedrag van de storting (groot € 2,5 miljoen) is ten minste gelijk aan de waarde van deze goederen.

De flessenvoorraad vormt het eigen vermogen van de onderneming. Van de verkopen uit deze voorraad zijn en worden de eerste renteverplichtingen voldaan. Dit gaat om maximaal € 196.000 per jaar. Het eigen vermogen is ruim voldoende om aan alle renteverplichtingen (€ 980.000) te voldoen.

Het eigen vermogen vormt een extra dekking op de inbreng van obligatiehouders. Een obligatie zelf is gedekt door pandrecht. De waarde van dit pandrecht betreft de inkoopwaarde van een (op de veiling) aangekochte fles oude drank.

Deze fles oude drank is meteen al meer waard in de retail en zeker na een aantal jaren. In geval van calamiteit brengt deze fles minimaal de inkoopwaarde op.

De financiering die is ingebracht door de verschaffers van het vreemd vermogen, is altijd gedekt door de inbreng van ingekochte voorraad. Die voorraad is uiteraard meer waard dan de inkoopwaarde. Het kenmerk van de voorraad is dat die niet bederft en dat de schaarste op de markt verhoogd wordt door de inkoop. Samen met het aanwezige eigen vermogen c.q. de ingebrachte voorraad, zijn dit uitgangspunten voor een gezonde solvabiliteit.

De status van uw transactie is direct zichtbaar in " Mijn account " op deze website, nadat u uw aankoop voltooit.

Ja, wanneer u kiest voor de betaalmethode overboeking, verwijzen wij u direct en automatisch door naar ons betaalscherm. Op dit scherm ziet u alle informatie die nodig is voor het betalen van de aankoop.

U heeft wettelijk een bedenktijd van 14 dagen om uw aankoop van obligatie(s) te herroepen.

In uw persoonlijke dashboard vindt u een annuleerknop. Hiermee geeft u aan dat u de aankoop wilt herroepen. Nadat u de knop heeft indrukt wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen kosteloos teruggestort.

Obligatiehouders die hun obligaties willen overdragen kunnen dit schriftelijk aangeven bij Old Liquors Invest via het overdrachtsformulier wat u aantreft onder documenten op deze website.

Rentes zijn periodieke inkomsten die u ontvangt over uw obligatielening. De rente wordt gestort op de door u vermelde bankrekening. Het bankrekeningnummer kunt u aanpassen in uw persoonlijke beheeromgeving. Hieronder staat een overzicht met de uitbetalingsdata:

De rente wordt bijgeschreven op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.